Privacy policy

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met MacFreak, Joop Geesinkweg 901, 1114 AB Amsterdam

Versie: 16-12-2019

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden is hieronder te lezen. 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website shop.macfreak.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven, in het kader van de gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. 

Doeleinden van gebruik

Voor een optimale dienstverlening is het nodig dat MacFreak in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Hieronder de doeleinden waarvoor MacFreak persoonsgegevens gebruikt.

Voor het behandelen van de bestelling verwerken wij het adres, de achternaam, het telefoonnnummer en het e-mailadres. Deze gegevens verwerken wij enkel voor het uitvoeren van de bestelling. Deze gegevens bewaren wij voor administratieve doeleinden en het afhandelen van de garantie, als dat nodig is.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • NAW-gegevens
  • bedrijfsgegevens
  • btw-nummer
  • geslacht;
  • e-mailadres
  • (mobiel) telefoonnummer
  • geboortedatum
  • IP-adres
  • technische browserinformatie
  • cookie ID


Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan strikt vertrouwelijk met alle persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen. Tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Om bestellingen uit te laten voeren door geselecteerde leveranciers en transporteurs zullen persoongegevens zoals naam en adresgegevens verstrekt worden. 

MacFreak maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor bijvoorbeeld gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het gebruik van de site inzichtelijk te maken en voorkeuren van de bezoeker op te kunnen slaan. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MacFreak of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om: functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies); 

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om de gebruiker tijd en moeite te besparen. Daarin kunnen aanpassingen van voorkeuren mee opgeslagen worden worden. Dankzij cookies worden de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer de website later weer bezocht wordt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor  eenvoudig weer de mogelijkheden van de website te gebruiken zijn zoals eerder werd ingesteld.

In- en uitschakelen van cookies

Het wel of niet accepteren van de cookies is een keuze. In sommige browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar in de meeste gevallen is het mogelijk de instellingen van de browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk de hulppagina van de browser voor exacte instructies). Als ervoor gekozen is om cookies niet te accepteren, is het mogelijk dat er gebruik gemaakt kan worden van alle interactieve mogelijkheden van deze website, of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Ook is het mogelijk cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Meer informatie hierover is ook te vinden in de handleiding van de browser.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden altijd aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wettelijke rechten 

Zijn er vragen, bijvoorbeeld over welke persoonsgegevens wij hebben opgeslagen, neem contact met ons op en wij vertellen graag wat die informatie is. Dit kan door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via , of door telefonisch contact met ons op te nemen via 035 - 203 1036, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Al onze bezoekers hebben de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

• het laten corrigeren van fouten

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

• intrekken van toestemming

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

• overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat om bij vragen altijd duidelijk aan te geven wie de vraag stelt, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

MacFreak
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij  ook graag verder als er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft is er altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens. De instantie die daarover gaat is de de Autoriteit Persoonsgegevens.